IPC представляє концепцію повного розкриття інформації про матеріали (full material disclosure, FMD)

02.04.2024 |

Коротше кажучи, FMD – це практика розкриття вичерпної інформації про матеріали, які використовуються в електронних виробах, від їх виробництва до утилізації. У статті за матеріалами IPC представлено його багатовимірне значення та наслідки.

Електронна промисловість відіграє ключову роль у формуванні сучасного суспільства. З постійно зростаючим попитом на електронні вироби електронна промисловість спостерігає більший попит на прозорість щодо хімічних речовин, які використовуються в її продуктах і процесах. Нормативні вимоги до хімічних речовин в електроніці також продовжують зростати за обсягом і складністю. У цих умовах особливого значення набуває концепція повного розкриття матеріалів (FMD, full material disclosure, буквально – повна прозорість інформації про матеріали), тобто практика розкриття вичерпної інформації про матеріали, які використовуються в електронних виробах, від їх виробництва до утилізації. У цій статті представлено огляд FMD в електронній промисловості, проливаючи світло на його багатовимірне значення та наслідки.

Визначення та важливість FMD

Уточнюючи визначення FMD, можна сказати, що це поняття відноситься до всіх однорідних матеріалів, що містяться в продукті, включаючи їх склад і концентрацію, за винятком інгредієнтів, які використовуються для виробництва продукту. Зараз триває дискусія щодо визначення однорідних матеріалів: регламент REACH визначає однорідний матеріал як матеріал, який не можна механічно розділити на різні матеріали. У свою чергу, директива RoHS визначає термін «гомогенний» як матеріал «з однорідним складом у всьому продукті». Приклади «однорідних матеріалів» включають певні види пластмас, кераміки, скла, металів, сплавів, паперу, картону, смол і покриттів.

У той же час мають бути дозволені порогові обмеження для повного розкриття інформації, оскільки такий тип гнучкості наразі дозволений згідно з існуючими нормативними документами, такими як вимоги щодо звітності ECHA (European Chemicals Agency, Європейського хімічного агентства) щодо REACH та EPA щодо звітності TSCA (Toxic Substances Control Act, Закон про контроль над токсичними речовинами). Порогові значення є практичною та давньою галузевою практикою та повинні бути адаптовані до останніх наукових досягнень щодо впливу окремих сполук на здоров’я людини та навколишнє середовище. Наприклад, ст. 33 розділ 1 Регламенту REACH стверджує, що виробники та імпортери виробів зобов’язані повідомляти своїх клієнтів про наявність будь-яких речовин, що викликають серйозне занепокоєння (Закон про контроль над токсичними речовинами, Substances of Very High Concern, SVHC) у їхніх продуктах у кількостях, що перевищують 0,1% за вагою, та надавати інструкції про безпечне використання продукту. З іншого боку, відсутність граничних значень ляже надмірним тягарем на галузь. Проблема ускладнюється тим, що процес пошуку хімічних речовин, які використовуються в ланцюжку постачання, може тривати до року або більше, якщо речовина ніколи раніше не відстежувалася.

Нормативно-правова база

Хоча наразі немає комплексного регулювання концепції FMD, існує кілька стандартів, які описують цю проблему, включаючи IPC-1752A, IPC-1754 та IEC 62474. В електронній промисловості стандарт IPC-1752A має ключове значення, оскільки він забезпечує інструкції щодо декларування матеріалів в електронних продуктах. Стандарт IPC-1752A був вперше представлений у 2006 році Асоціацією Connecting Electronics Industries (IPC) для стандартизації формату та змісту декларацій матеріалів. Стандарт розвивався протягом багатьох років, щоб відобразити зміни в нормах і найкращих галузевих практиках: він був оновлений у 2008 році, остання версія опублікована в 2018 році.

Стандарт IPC-1752 встановлює чотири класи декларацій матеріалів залежно від необхідного рівня деталізації.

  • Декларація класу А – це найпростіший рівень декларації, у якому постачальник просто зазначає, чи відповідає його продукт визначеному списку запитів.
  • Декларація класу B містить інформацію про речовини, навмисно додані до продукту, а також про будь-які речовини, які містяться вище певних порогових рівнів.
  • Декларація класу C – це декларація про матеріал на рівні продукту, яка базується на списку матеріалів JIG-101 і списку речовин REACH.
  • Декларація класу D забезпечує повне розкриття інформації про матеріали (FMD) на гомогенному рівні, що означає, що вона надає інформацію про всі речовини в кожному однорідному матеріалі продукту.

Стандарт IPC-1754 зосереджується на даних, необхідних для аерокосмічної та оборонної промисловості. Цей стандарт охоплює обмін даними про хімічні речовини, які можуть бути присутніми в матеріалах і процесах, що використовуються під час виробництва, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту або капітального ремонту/відновлення продукту або напівфабрикату, що поставляється. Цей стандарт застосовується лише до операцій між компаніями та не призначений для загального використання на споживчому ринку.

Стандарт IEC 62474 – це міжнародний стандарт для розкриття даних про склад матеріалу, який також визначає вимоги до декларацій матеріалів. Цей стандарт присвячено електротехнічній промисловості, встановлюючи вимоги до звітності про речовини та матеріали, стандартизуючи протоколи та полегшуючи передачу й обробку даних. База даних містить перелік речовин, груп речовин і класів матеріалів, які повинні бути включені в декларації матеріалів для електротехнічної та електронної промисловості та її постачальників. Стандарт також визначає формат даних для обміну деклараціями про матеріали з розробниками програмного забезпечення. Переваги IEC включають забезпечення спільної основи для обміну інформацією, яка сприяє прозорості та підзвітності в ланцюгу постачання, забезпечує відповідність національним і міжнародним нормам, а також зменшує ризик штрафів за невідповідність і ризик шкоди репутації компанії. Одним із недоліків списків речовин IEC є те, що вони не містять усієї інформації, яку зараз запитують споживачі. Крім того, стандарт IEC 62474 є лише базою даних, а не схемою для обміну інформацією між постачальниками.

Варто зазначити, що ROHS речовини оцінюються на рівні однорідного матеріалу, тоді як відповідно до REACH вони оцінюються на рівні продукту. Тому FMD виходить за рамки нормативних вимог, забезпечуючи глибше розуміння екологічних і соціальних наслідків, сприяючи прозорості, дозволяючи зацікавленим сторонам приймати обґрунтовані рішення, сприяючи сталому дизайну, мінімізуючи ризики для здоров’я та підтримуючи ініціативи циклічної економіки.

Підтримка сумісності продуктів

FMD може допомогти запобігти втраті продуктів відповідності чинним законам і нормам, таким як REACH і RoHS. Законодавство та нормативні акти щодо хімічних речовин постійно змінюються і постійно вводяться нові нормативні акти, але концепція FMD дозволяє компаніям застосовувати більш проактивний підхід до регулятивного управління та допомагає їм швидше оцінювати стан відповідності та виявляти значні прогалини в чинних нормативних актах.

Прикладом можуть бути запропоновані ЄС обмеження на PFAS. Зараз перевірка ланцюгів постачання, щоб визначити, чи присутня хоча б одна конкретна речовина з номером CAS у кінцевому продукті, може тривати місяці. Якщо речовина ніколи не контролювалася, це може зайняти до року. Концепція FMD пропонує своєчасне та точне вирішення цих складних запитів ланцюга поставок. Можливість швидко шукати та отримувати дані про будь-який продукт зменшить тягар для компаній, пов’язаний із необхідністю розглядати, чи вплинуть на них потенційні правила. Крім того, у 2023 році діятиме понад 6000 нормативних актів щодо хімічних речовин, з яких буде запропоновано ще понад 500.

Інші галузі, такі як система IMDS, яка використовується в автомобільній промисловості, вже використовують рішення на основі FMD. Система IMDS вимагає розкриття 90 відсотків компонентів, які використовуються в транспортних засобах, але дані про 10 відсотків компонентів можна класифікувати як різні або «не задекларовані» (що, до речі, можна використовувати для захисту конфіденційної інформації). Якби виробники електроніки надавали інформацію про FMD до аналогічної централізованої бази даних, така система дозволила б постачальнику генерувати дані один раз і надсилати їх клієнтам, замінюючи дорогий індивідуальний пошук. Ця практика також сприятиме конкуренції на ринку безпечніших і екологічніших продуктів. Наразі використання певних речовин, які завдають шкоди здоров’ю людини чи навколишньому середовищу або перешкоджають чистій переробці, продовжує заважати зусиллям ЄС досягти цілей циклічної економіки. FMD може допомогти в спробах виявити та відстежити присутність таких речовин протягом життєвого циклу матеріалів і продуктів, роблячи інформацію більш доступною.

Наприклад, Регламент Європейського Союзу про екодизайн екологічно чистих продуктів (Ecodesign for Sustainable Products RegulationESPR) містить низку вимог, у тому числі наявність речовин, які перешкоджають циркулярності, вмісту перероблених або відновлених матеріалів, вуглецевих і екологічних слідів та інформаційних вимог, у тому числі цифровий паспорт продукту. Цифровий паспорт продукту має на меті надати інформацію про екологічність продукту. Ця інформація буде легко доступна шляхом сканування носія даних і включатиме такі атрибути, як довговічність і ремонтопридатність, перероблений вміст або наявність запасних частин для продукту. Цифровий паспорт продукту має на меті допомогти споживачам і компаніям зробити усвідомлений вибір при покупці продуктів, полегшити ремонт і переробку, а також підвищити прозорість щодо впливу життєвих циклів продуктів на навколишнє середовище.

Виклики та перспективи на майбутнє

Впровадження FMD створює такі проблеми, як складні ланцюги поставок, захист конфіденційної інформації та потреба у стандартних форматах звітності. Однак технологічні досягнення, такі як блокчейн і вдосконалена аналітика матеріалів, можуть сприяти більш точним і ефективним процесам FMD. У майбутньому можуть з’явитися більш суворі правила, що відображатиме зростання вимог споживачів до прозорості.

Оскільки з’являються нові правила та рекомендації, залишаються занепокоєння щодо впровадження рішення блокчейну, орієнтованого на електронну промисловість, або створення сторонньої бази даних за зразком системи IMDS, яка використовується в автомобільній промисловості. Перш за все, існує занепокоєння щодо того, чи можуть ці системи потенційно розкрити чутливі та конфіденційні дані. Компанії повинні ретельно розглянути, які дані будуть використовуватися в блокчейні, переглянути та адаптувати свої комерційні контракти, а також розглянути зобов’язання щодо дотримання вимог. Компанії можуть бути стурбовані використанням сторонніх баз даних через витрати, обслуговування та конфіденційність даних. Існують також додаткові проблеми, пов’язані з керуванням доступом до даних, як-от дозволи, надані клієнтам для перегляду інформації і стандартизація використовуваних форм.

Висновки

FMD стає ключовим чинником у сприянні прозорості, стійкості та ініціативних практик в електронній промисловості. Залишаються серйозні дебати щодо визначення FMD, який формат обміну даними використовувати та як захистити конфіденційну ділову інформацію. Крім відповідності, FMD надає можливість для ініціативної майбутньої перевірки продуктів, що використовуються в ланцюгу постачання, підвищення швидкості збору та розповсюдження даних, розширення можливостей споживачів та стимулювання інновацій.

За матеріалами сайту https://tek.info.pl