КАБЕЛІ TE CONNECTIVITY ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ВИСОКОШВИДКІСНИХ ТА ЦИФРОВИХ ДАНИХ

03.06.2024 |

У статті наведена коротка інформація про вискошвид- кісні кабелі компанії TE Connectivity

В. Макаренко

Лінійка кабелів для передачі високошвидкісних і цифрових даних включає продукцію провідних ви­робників кабельної продукції та аксесуарів до неї, таких як AMP, Greepar, Raychem, Microdot, Precision Interconnect і TE [1]. Компанія TE Connectivity об’єд­нала їх у єдиний набір коаксіальних продуктів, які об­слуговують ринки автомобільної, широкосмугової, медичної, контрольно-вимірювальної, безпроводо- вої інфраструктури, військової та аерокосмічної. На сайті компанії доступний каталог коаксіальних кабе­лів Cheminax від TE Connectivity [2].

Коаксіальні кабелі Cheminax призначені для вирі­шення проблем з’єднання в електроніці таких си­стем як комп’ютери, військове обладнання та ба­гатьох інших, де потрібні кабелі що відповідають ви­конання більш строгим специфікаціям, ніж стан­дартні радіотехнічні кабелі та роз’єми. Опції вклю­чають коаксіальний кабельні конструкції, які менші та легші, мають покращені електричні характери­стики, є більш гнучкими, мають краща стійкість до впливу рідини та розширений діапазон температур, у порівнянні зі стандартними кабелями. Спеціально розроблені радіочастотні роз’єми із узгодженим ім­педансом і розміром, що відповідає коаксіальним кабелям Cheminax. TE є також може запропонувати повні збірки з використанням коаксіальних кабелів та радіочастотних роз’ємів.

Особливості кабелів Cheminax:

 • висока продуктивність
 • низька ємність і затухання
 • покращена швидкість розповсюдження
 • розширений діапазон температур
 • підвищена зручність використання
 • покращена гнучкість
 • мала вага, невеликий діаметр
 • застосування кабелів
 • літаки/аерокосмічна промисловість
 • ракети
 • авіоніка
 • радіочастотні пристрої та мікрохвильова печі
 • комп’ютери, системи безпеки та відеоспосте- реження
 • пристрої телекомунікації.

 

 

Рис. 1. Система нумерації кабелів TE Connectivity

 

На рис. 1 наведена система нумерації кабелів TE Connectivity.

Примітки (до рис. 1):

1AWG — американська система маркування тов­щини дротів, що використовується з 1857 року пе­реважно в США. У цій системі меншому числовому значенню відповідає товстіший дріт.

2Thermorad — матеріал оболонки загального призначення, на який не впливає більшість пошире­них хімікатів і розчинників. Має високу вогнестій­кість і загальний баланс фізичних і хімічних власти­востей. Діапазон робочих температур -55…125 °C.

3FEP — Fluorinated ethylene propylene (тефлон), стійкий до низьких та високих температур.

4ETFE (етилен тетрафторетилен) — пластик на основі фтору.

XL-ETFE (Cross-Linked Extruded Ethylene Tetra­fluoroethylene) — зшитий екструдований етилентет рафторетилен. Механічно міцний і вогнестійкий ка­бель, забезпечує високу стійкість до рідин, масла та вологи.

5 Zerohal and Thermorad LS — кабельна оболонка без галогенів, низькі показники пожежонебезпеки, стійка до хімікатів і розчинників.

6 Rayolin F — стійкий до занурення у воду, для під­водних кабельних з’єднань, діапазон робочих тем ператур -55…95 °C.

В табл. 1 наведені характеристики деяких коаксі­альних кабелів Cheminax. Більш детальну інформа­цію про кабелі можна знайти в [1, 2].

Щоб отримати детальну інформацію про кабель та аксесуари до нього треба у рядку пошуку на сайті TE Connectivity ввести марку кабелю. Наприклад при пошуку кабелю RG 174 [3] виводиться вікно, що на­ведено на рис. 2 з посиланням на даташит.

У даташит наведені сумісні з цим кабелем аксе­суари (рис. 3) і детальні інформація про кабель.

 

Таблиця 1. Характеристики високошвидкісних коаксіальних кабелів Cheminax

Рис. 2. Сторінка з основними характеристиками кабелю RG 174

Рис. 3. Сумісні з кабелем RG 174 аксесуари

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. https://www.te.com/usa-en/products/wire-ca- ble/high-speed-digital-and-data-cable.html?tab=pgp-story
 2. https://www.te.com/commerce/DocumentDeliv- ery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=6- 1773459-0_cheminax&DocType=DS&DocLang=EN
 3. https://www.te.com/usa-en/product-2360001-3.datasheet.pdf