Сценарії «що, якщо» у плануванні виробництва: як може допомогти APS?

05.03.2024 |

Якщо ви хочете дізнатися, яку роль відіграють сценарії «що, якщо» у плануванні виробництва та як системи вдосконаленого планування (Advanced Planning and Scheduling, APS) можуть допомогти компаніям ефективно керувати виробництвом, то ця стаття допоможе знайти відповідь.

У сучасному динамічному діловому світі ефективне планування виробництва є ключовим елементом успіху для компаній, що працюють у різних галузях. Оскільки компанії стикаються зі зростаючими труднощами, такими як коливання попиту, нестабільність товарних ринків і зміна законодавства, вони стають все більш залежними від стратегій точного планування. У цьому контексті сценарії «що-якщо» у плануванні виробництва стають незамінним інструментом, що дозволяє компаніям краще підготуватися до різних майбутніх подій.

Сценарії «що, якщо» у плануванні виробництва

Сценарії «Що, якщо» у плануванні виробництва – це аналітичний підхід, який передбачає створення та аналіз різних гіпотетичних ситуацій, щоб краще зрозуміти, як окремі змінні можуть вплинути на виробничі процеси та до яких наслідків можуть призвести прийняті рішення.

Основна мета сценаріїв «що-якщо» – дати можливість компаніям краще підготуватися до можливих ситуацій і прийняти кращі рішення в динамічному та невизначеному виробничому середовищі.

Крім того, сценарії «що, якщо» у плануванні виробництва дозволяють:

 • прогнозувати ризики, тобто визначати потенційні загрози, які можуть виникнути під час виробництва, що дозволяє краще підготуватися до можливих проблем;
 • оптимізувати процеси прийняття рішень, оскільки вони допомагають в оцінці різних виробничих варіантів і стратегій;
 • розробляти аварійні плани і швидко реагувати на непередбачувані ситуації, що мінімізує наслідки простою виробництва;
 • гнучко регулювати виробництво залежно від мінливих ринкових умов, попиту чи пропозиції;
 • підвищити конкурентоспроможність, оскільки компанії можуть ефективніше реагувати на зміну ринкових умов, що означає збільшення переваг на ринку та здатність справлятися зі змінами, що відбуваються в бізнес-середовищі.

Виклики та проблеми планування виробництва – чим можуть допомогти сценарії «що, якщо»?

У плануванні виробництва, як і в багатьох інших сферах діяльності підприємства, не бракує проблем і викликів, які можуть істотно вплинути на ефективність виробничих процесів і досягнення поставлених бізнес-цілей.

У цьому контексті аналіз сценаріїв «що, якщо» стає ключовим інструментом, що дозволяє компаніям краще підготуватися до різних можливих ситуацій і приймати набагато точніші рішення.

Основні проблеми та виклики планування виробництва, для яких аналіз сценарію «що, якщо» може виявитися надзвичайно корисним, включають:

 • Нестабільність попиту

Нестабільність попиту є загальною проблемою в діяльності виробничих компаній. Їм часто доводиться стикатися зі змінами вподобань споживачів, ринковими тенденціями та несподіваними подіями, які впливають на попит на їхню продукцію.

Аналіз сценаріїв «що, якщо» може значно допомогти в цьому контексті, пропонуючи компаніям інструменти для прогнозування попиту в залежності від сезону, оптимізації рівня запасів або гнучкого планування виробництва.

Крім того, аналіз сценаріїв дозволяє компаніям оцінити вплив нестабільності попиту на витрати виробництва. Це полегшує визначення можливої ​​економії та коригування стратегії витрат залежно від мінливих ринкових умов.

 • Мінливість цін на сировину

Коливання цін на сировину, безсумнівно, істотно впливає на собівартість продукції. Компанії можуть використовувати сценарії «що, якщо», щоб оцінити вплив змін цін на прибутковість своїх виробничих процесів і скорегувати свою стратегію пошуку відповідно до цих змін.

 • Ресурсні обмеження

Обмеження ресурсів, такі як відсутність робочої сили, перевантажені машини або недостатня кількість складських приміщень, можуть бути серйозною проблемою для виробничих компаній. Аналіз сценарію «що, якщо» може бути безцінним інструментом у вирішенні цієї проблеми.

Наприклад, за допомогою такого типу планування виробництва компанія може визначити, які продукти чи замовлення є найважливішими, коли ресурси недоступні. Виходячи з цього, можна встановити пріоритети виробництва, щоб задовольнити основних споживачів і мінімізувати збитки.

Крім того, у ситуації, коли одна з машин виходить з ладу або перевантажується, аналіз сценаріїв дозволяє вибрати альтернативні шляхи виробництва. Співробітникам можна делегувати керування більш важливими машинами або використовувати інші доступні ресурси.

 • Змінні умови постачання

Змінні умови постачання становлять серйозну проблему для виробничих компаній, які повинні підтримувати виробничий потік, незважаючи на можливі затримки або нестабільність постачання сировини або компонентів.

Аналіз сценарію «що, якщо» може бути цінним інструментом у вирішенні цієї проблеми шляхом швидкого визначення альтернативних джерел постачання та визначення рівня запасів, необхідних у разі затримок. Крім того, використовуючи ці типи сценаріїв, ви можете розробити резервні плани та краще підготуватися до переговорів з постачальниками.

 • Змінні нормативно-правові акти та положення

Зміна законів і нормативних актів може мати значний вплив на виробничі процеси та вимагати коригування діяльності компанії. Аналіз «що, якщо» дозволяє оцінити вплив різних варіантів регулювання на діяльність компанії.

Наприклад, ви можете перевірити, які зміни у виробничих процесах або управлінні може знадобитися внести у зв’язку з новими нормативними актами. Це може включати адаптацію технології, процедури контролю якості або зберігання документації.

Функції моделювання в системах APS

У передових системах планування APS (Advanced Planning and Scheduling) є спеціальні інструменти та функції, які дозволяють ефективно аналізувати сценарії «що, якщо». Ці інструменти дозволяють моделювати та оцінювати різні варіанти ситуації та коригувати виробничі плани залежно від результатів аналізу. Основні інструменти та функції в APS, які підтримують створення сценаріїв «що, якщо» включають:

 • Моделювання

APS дозволяє користувачам створювати різні гіпотетичні сценарії, враховуючи такі змінні, як попит, доступність ресурсів, поставки та змінні нормативи. Це дозволяє моделювати різні умови і прогнозувати їх вплив на виробничі процеси.

 • Моделювання виробництва

Передові системи APS дозволяють імітувати виробничі процеси в різних сценаріях. Це дозволяє оцінити, як зміни в планах вплинуть на ефективність виробництва, витрати і терміни виконання замовлення.

 • Оптимізація

APS може автоматично оптимізувати виробничі плани на основі визначених цілей і обмежень. Це дозволяє знаходити найкращі рішення в контексті різних сценаріїв.

 • Оповіщення та моніторинг

Системи APS можуть відслідковувати поточний стан виробництва та автоматично генерувати сповіщення у разі відхилення від плану. Це дозволяє швидко реагувати на непередбачені ситуації.

 • Звітність та аналіз

APS також пропонує розширені інструменти звітності та аналізу даних, які дозволяють користувачам ретельно оцінювати результати аналізу сценарію «що, якщо». З їх допомогою також можна створювати звіти та діаграми, які полегшують прийняття рішень.

 • Інтеграція з іншими системами

APS можна інтегрувати з іншими інструментами, такими як системи ERP (Enterprise Resource Planning, система планування ресурсів підприємства), що дозволяє краще синхронізувати процеси виробництва та планування.

Як APS може допомогти з аналізом сценарію?

Розширені системи планування APS відіграють ключову роль у створенні сценаріїв «що, якщо», оскільки вони дозволяють компаніям ефективно реагувати на різні можливі ситуації.

Візуалізація виробничих графіків

Перш за все, APS полегшує візуалізацію графіків виробництва автоматично або вручну. Процес враховує такі змінні, як доступність ресурсів, обмеження, пов’язані з термінами виконання робіт і поставками сировини, а також технологічні залежності між компонентами та зовнішнім виробництвом. Структурна діаграма Ганта також є важливим інструментом у роботі планувальників. Цей графічний графік дозволяє чітко представити хід виробництва. Завдяки цьому можна визначити очікувані терміни постачання готового продукту та окремих елементів, що позитивно впливає на створення сценаріїв «що, якщо».

Полегшення командної роботи

Важливо, що APS також покращує якість командної роботи. У разі просунутих рішень такого класу в один графік можуть вносити зміни кілька людей, а результати роботи кожного видно всій команді. Це дозволяє ефективно співпрацювати між планувальниками, відповідальними за різні сфери, усуваючи потребу окремим користувачам закривати та відкривати програму.

Моніторинг виробництва в реальному часі

Великою перевагою APS також є можливість моніторингу виробництва в реальному часі. Система APS може бути інтегрована з системами MES і SCADA, що дозволяє відстежувати фактичне виконання виробничих замовлень на постійній основі. Завдяки цьому планувальники можуть швидко реагувати на надзвичайні ситуації, такі як поломки машин, брак компонентів або відсутність ключових співробітників і тестувати різні варіанти сценаріїв «що, якщо».

Звітність та оптимізація виробничого процесу

Ще однією перевагою використання APS є покращене звітування. Система дозволяє генерувати різноманітні звіти, такі як завантаження ресурсів, відкладені замовлення та сценарії розкладу виробництва разом з оцінкою якості плану. Завдяки цьому можна швидко виявити можливі проблеми у виробничих процесах, оптимізувати сценарій «що, якщо» та виявити фактори, які негативно впливають на ефективність виробництва.

Ефективне планування виробництва зі сценаріями «що, якщо».

Аналіз сценаріїв «що, якщо» у плануванні виробництва надзвичайно важливий перед обличчям таких викликів, як нестабільність попиту, нестабільність цін на сировину, обмеження ресурсів, змінні умови постачання та нормативно-правові норми.

Завдяки такому підходу компанії можуть більш ефективно передбачати ризики, оптимізувати процеси прийняття рішень, створювати плани на випадок надзвичайних ситуацій і адаптувати виробництво до мінливих умов ринку. Розширені системи планування відіграють ключову роль в аналізі сценаріїв «що, якщо», забезпечуючи моделювання різних варіантів ситуацій, симуляцію виробництва, оптимізацію виробничих планів, моніторинг виробництва в реальному часі, звітність та оптимізацію виробничого процесу. З їх допомогою компанії можуть ефективніше реагувати на зміну ринкових умов і досягати своїх бізнес-цілей.

За матеріалами сайту https://tek.info.pl