Тест: вплив натягу трафарету на якість процесу друку паяльною пастою (Частина 2)

16.11.2023 |

Продовжуємо розглядати як впливає спосіб кріплення шаблонів у рами з підвищеним зусиллям натягу на зміну об’єму нанесеної пасти. У другій частині розглянемо вплив перенесення пасти на точність визначення її об’єму нанесення

Тест 2. Перевірка впливу перенесення пасти на точність визначення її об’єму нанесення

Принтер: DEK Horizon 3X

Система: SPI Parmi Sigma X

Трафарети: товщиною 80 мкм, 100 мкм і 130 мкм

Рама: стандартна та з високим натягом (HT)

Паста: ALPHA® CVP-390 M17

Під час випробування раму та шаблон (3 різної товщини) було змінено, тоді як дві інші змінні – плата та пасту – залишили без змін. У кожному випробуванні було зроблено 5 попередніх відбитків, нижня частина трафарету була насухо витерта за допомогою системи, встановленої в принтері, і виконано тестовий друк.

На малюнках 7-11 представлені результати індивідуальних тестів, що ілюструють ефективність перенесення в % при використанні трьох різних товщин трафарету при друку площ 250 мкм і 500 мкм (результати друку 250 мкм з використанням 130 мкм трафарет не представлено, оскільки друк із цим коефіцієнтом площі неможливий).

Малюнок 7: Порівняння ефективності друку на поверхні 250 мкм2 з використанням рами зі стандартною та підвищеною силою натягу та шаблону 80 мкм.

Малюнок 8: Порівняння ефективності друку на поверхні 250 мкм2 з використанням рами зі стандартною та підвищеною силою натягу та шаблону 100 мкм.

Малюнок 9: Порівняння ефективності друку на поверхні 500 мкм2 з використанням рами зі стандартною та підвищеною силою натягу та шаблону 80 мкм.

Малюнок 10: Порівняння ефективності друку на поверхні 500 мкм2 з використанням рами зі стандартною та підвищеною силою натягу та шаблону 100 мкм.

Малюнок 11: Порівняння ефективності друку на поверхні 500 мкм2 з використанням рами зі стандартною та підвищеною силою натягу та шаблону 130 мкм.

На відміну від результатів першого тесту, другий тест не показав суттєвого зменшення варіацій об’ємів нанесеної пасти залежно від рами, яка використовувалась зі стандартним або підвищеним натягом. Результати окремих пар підсумовані в таблиці нижче:

Товщина фольги, мкм Розмір елемента, мкм2 Варіації друку (Статистично значущі) HT<ST
80

100

80

100

130

250

250

500

500

500

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Так

Ні

Тест 2: Висновки

Не можна стверджувати, що використання рам з підвищеною силою натягу замість стандартної призводить до істотної зміни якості друку.

Тест 2: Додаткові висновки

Хоча це не було основною метою тесту, було отримано кілька цікавих спостережень щодо впливу натягу трафарету на позиціонування відбитка по осі X/Y (мал. 12-14). Варто зазначити, що відмінності не були викликані друком на різних друкованих платах, тому що під час тесту використовувалися одні і ті ж плати, які промивалися між відбитками.

Порівнюючи відмінності між стандартними рамами та рамами з високим натягом, вони тим більші в кожному напрямку, чим тоншим був трафарет. «Діапазон» у випадку рам із збільшеною силою натягу є відносно постійним, тоді як у випадку стандартних рам розкид збільшується зі зменшенням товщини трафарету. Це явище потребує подальших досліджень, які могли б відповісти на запитання:

  • Чи означає це, що рами з більшою силою натягу (HT) запобігають деформації трафаретів, виготовлених із тонших листів, під час прогону ракеля?
  • Це впливає цей ефект на точність друку?

Малюнок 12: Розкид друку по осі X/Y, площа друку 500 мкм2, трафарет 80 мкм для стандартної та збільшеної сили натягу (НТ).

Малюнок 13: Розкид друку по осі X/Y, площа друку 500 мкм2, трафарет 100 мкм для стандартної та збільшеної сили натягу (НТ).

Малюнок 14: Розкид друку по осі X/Y, площа друку 500 мкм2, трафарет 130 мкм для стандартної та збільшеної сили натягу (НТ).

Загальні висновки

Використовуючи комбінації рам зі стандартною та підвищеною силою натягу (HT), різною товщиною трафарету, двома візерунками плат, різними поверхнями для друку (250/300/500 мкм2), двох типів принтерів і SPI, було виявлено, що підвищення натягу у певних ситуаціях потенційно зменшують варіативність друку паяльною пастою, але це трапляється не завжди.

  • Можна зробити висновок, що використання рам із підвищеною силою натягу не впливає негативно на процес друку та пропонує потенціал для його покращення
  • В одному з тестів вдалося виявити відмінності, важливі для покращення якості процесу друку у випадку друку пасти на елементах із критично малою поверхнею. Це також підтверджується звітами клієнтів, які очікують систем з підвищеною силою натягу.
  • Результати випробувань підтверджують вплив натягу трафарету на позиціонування друку, особливо у випадку тонких трафаретів.

За матеріалами сайту https://tek.info.pl