Восьмиканальний осцилограф наступного покоління R&S MXO 5 від компанії ROHDE & SCHWARZ

04.07.2024 |

Стаття підготована за результатами повідом­лень компанії Rohde & Schwarz .

В. Макаренко

Вперше в галузі Rohde & Schwarz представляє свої нові восьмиканальні осцилографи R&S MXO 5 наступного покоління, спираючись на свою техноло­гію ASIC для обробки MXO-EP. Доступні осцилогра­фи з чотирма (R&S MXO 4) або вісьмома каналами (R&S MXO 5).

Основні характеристики осцилографів:

  • смуга пропускання 4 канальних моделей 350 МГц…2 ГГц, 8 канальних 100 МГц…2 ГГц
  • найшвидший у світі осцилограф зі швидкістю оновлення > 4,5 мільйонів сигналів на секунду
  • роздільна здатність по вертикалі 18 біт (12-біт- ний АЦП)
  • найбільша в своєму класі стандартна пам’ять 500 мільйонів точок
  • найбільша в галузі одночасна швидкість отримання спектру 45 000 ШПФ/с, до 4 спектрів одно­часно
  • 15.6-дюймовий ємнісний сенсорний екран із роздільною здатністю FullHD.

Інженери можуть фіксувати складні деталі сигна­лу та рідкісні події з надзвичайною точністю. R&S MXO 5 має цифрову синхронізацію на всіх восьми каналах, щоб точно з’ясувати короткі аномалії сиг­налів.

Висока швидкість спектрального аналізу дозво­ляє проводити тестування електромагнітних завад і гармонік з високою точністю.

Серія R&S MXO 5 пропонує стандартну пам’ять одночасного збору 500 млн. точок по всіх восьми ка­налах або вдвічі більше стандартної пам’яті конку­рентів. Обсяг пам’яті можна використовувати для збору великої кількості даних. Крім того, опція роз­ширення пам’яті може подвоїти тривалість запису до 1 мільярда точок для найбільш вимогливих до­датків. Надзвичайний об’єм пам’яті в осцилографі R&S MXO 5 має вирішальне значення для широкого спектру завдань з усунення несправностей, дозво­ляючи фіксувати сигнали на тривалих періодах часу та зберігати точну інформацію про пропускну здат­ність навіть із повільними налаштуваннями часової розгортки.

Будучи першим восьмиканальним осцилогра­фом із цифровим запуском, R&S MXO 5 встановлює новий стандарт аналізу сигналів. Цифрова синхроні­зація перевершує всі інші типи синхронізації осци­лографа з високою чутливістю — 0.0001 ділення. Чут­ливість допомагає точно ізолювати невеликі анома­лії фізичного рівня, навіть якщо присутні великі сиг­нали. Жоден інший інструмент на ринку не може зрівнятися з такою чутливістю системи синхроніза­ції. Цифрова система синхронізації ідеально допов­нює високу роздільну здатність в каналі вертикаль­ного відхилення — 18-бітну архітектуру, щоб інжене­ри могли повністю використовувати точність R&S MXO 5.

Великий 15.6-дюймовий ємнісний сенсорний ек­ран із роздільною здатністю Full HD та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача оптимізують строки навчання користувачів та надають осцило­графам R&S MXO 5 захоплююче візуальне вражен­ня. Невеликі розміри та першокласне кріплення VESA роблять осцилографи ідеальними для будь- якого робочого місця інженера. R&S MXO 5 має най­нижчий у галузі рівень чутного шуму, який є тихішим, ніж шепіт, для цілеспрямованого лабораторного се­редовища, де інженери можуть точно виконувати свої завдання.

Осцилографи R&S MXO 5 доступні в чотирьох- та восьмиканальних моделях із діапазонами смуги пропускання 100 МГц, 200 МГц, 350 МГц, 500 МГц, 1 ГГц і 2 ГГц. Восьмиканальні моделі починаються від 19 500 євро, що є найнижчою початковою ціною в галузі в цьому класі приладів. Для користувачів із ви­могливими потребами додатків доступні різні варі­анти оновлення, такі як 16 цифрових каналів із опці­єю осцилографа змішаних сигналів, інтегрований двоканальний генератор з максимальною частотою сигналів 100 МГц, можливість декодування протоко­лів та запуску для шин промислового стандарту та аналізатор частотних характеристик досліджуваних пристроїв для розширення можливостей приладу.

  1. https://www.signalintegrityjournal.com/articles/3324- evolved-for-more-challenges-rohde-and-schwarz- adds-eight-channel-r-and-…
  2. https://www.rohdeschwarz.com/us/products/test-and-measurement/os- cilloscopes/rs-mxo-5-oscilloscope_334228.html