Договір публічної оферти

Загальні положення

1.1. Дана оферта, є офіційною пропозицією Приватного підприємства «Науково-виробнича фірма «VD MAIS», код ЄДРПОУ 21558350, далі за текстом — «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту — «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця «https://vdmais.ua/» (далі — «Сайт»).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними у рахунку-фактурі, оформленому за допомогою Сайту Продавця.

Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

* «Товар» — електронні компоненти, системи, електромеханічні компоненти, аксесуари, комплектуючі, обладнання, матеріали та супровідні предмети;

* «Інтернет-магазин» — відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.

* «Продавець» — компанія, яка реалізує товари, представлені на Сайті.

* «Покупець» — фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

* «Замовлення» — вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

Предмет договору

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

— добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

— самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

— оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

— обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину.

4.2. Товари, що представлені на Сайті Інтернет-магазину, включають:

4.2.1. Товари, наявні на складі Продавця,

4.2.2. Товари, наявні на складах постачальників Продавця. Для таких товарів вказується термін поставки до складу Продавця.

4.3. Продавець має право встановлювати:

4.3.1. Мінімально допустиму суму Замовлення,

4.3.2. Мінімально допустиму та максимально допустиму кількість одиниць товару, доступного до Замовлення.

4.4. На підставі оформлення Замовлення товару Продавець виставляє Покупцеві рахунок-фактуру або бланк замовлення. Копія такого документа надсилається Покупцеві електронною поштою.

4.5. При фактичній відсутності товару, вказаного в п. 4.2.1 на складі Продавця, термін поставки товару може бути збільшений. У такому випадку Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

Порядок оплати замовлення

5.1. Продаж товарів Покупцям здійснюється у національній валюті і включає ПДВ.

5.2. Ціна товару вказана в Інтернет-магазині у відповідному розділі на момент оформлення Замовлення, і не включає вартість доставки.

5.3. Продавець має право в односторонньому порядку без попередження змінити ціну на товар. Однак Продавець не має права змінювати ціну замовленого товару після того, як Замовлення було прийнято Продавцем, а Покупець здійснив розрахунок за товар.

5.4. Покупець може здійснити оплату замовленого Товару:

  • банківською картою Visa або MasterCard на Сайті в момент оформлення Замовлення;
  • перерахувавши грошові кошти на банківський рахунок Продавця на підставі рахунка-фактури.

5.5. Продавець має право стягувати додатково вартість банківської комісії за обслуговування платежу, про що інформує Покупця перед оплатою.

5.6. Товар до моменту його отримання Покупцем повинен бути повністю оплачений Покупцем.

5.7. При анулюванні Замовлення чи проведенні повернення товару грошові кошти підлягають поверненню Покупцю. Повернення грошових коштів може відбуватися на банківську карту з якої було оплачене замовлення, або, якщо сплата була за реквізитами, то на вказану у замовленні банківську картку. Повернення коштів здійснюється за письмовою заявою Покупця, що містить:

  • Прізвище, ім’я, по-батькові, адресу, контактний телефон та електронну пошту Покупця,
  • Підстави для повернення коштів,
  • Реквізити банківського рахунку Покупця.

5.8. У випадках, вказаних в п. 5.7 цього Договору, вартість банківської комісії не повертається.

5.9. Термін повернення грошових коштів до 10 банківських днів після отримання Продавцем належним чином заповненої заяви на повернення.

5.10. Продавець може обмежувати можливість використання деяких з способів здійснення оплати замовленого Товару, вказаних в п. 5.4 цього Договору.

Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де і здійснюється видача замовлень.

6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно законодавства України.

6.3. Доставка товару на тимчасово окуповані території України не здійснюється.

6.4. Доставка замовленого товару здійснюється протягом строку, визначеного транспортною компанією (перевізником) та способу доставки і рахується від дня комплектації.

6.5. День комплектації замовленого товару є наступним робочим днем після надходження оплати Замовлення на банківський рахунок Продавця.

6.6. Доставка замовлення виконується транспортною компанією (перевізником) за рахунок Покупця, якщо інше не передбачене договором або діючим законодавством. Вартість доставки товарів розраховується за тарифами транспортної компанії (перевізника). Продавець має право встановлювати спеціальні тарифи доставки для окремих категорій Замовлень, зокрема безкоштовну доставку, про що розміщує інформацію на Сайті.

Вся необхідна інформація відносно доставки товарів зазначається Покупцем під час оформлення замовлення товару.

6.7. Продавець докладає всіх зусиль для дотримання термінів доставки, вказаних на сайті транспортної компанії (перевізника), яка безпосередньо здійснює доставку товару, однак, затримки доставки можливі внаслідок непередбачуваних обставин, які перебувають поза контролем Продавця (обставини форс-мажору). Продавець інформує Покупця, в разі виникнення форс-мажорних обставин і погоджує нові умови доставки по електронній пошті або за допомогою засобів телефонного чи електронного зв’язку.

6.8. Моментом отримання товару Покупцем є підписання Одержувачем\Покупцем документа, що підтверджує факт прийняття замовленого ним товару (товарно-транспортна накладна, акт прийому-передачі, декларація на пересилання тощо) або фактично отримання Одержувачем\Покупцем товару та вчинення ним дій, що свідчать про прийняття товару. Для видачі Товару Одержувачу останній зобов’язаний пред’явити при отриманні Товару документ, що засвідчує особу (паспорт).

6.9. При отриманні товару Покупець зобов’язується перевірити товар на наявність механічних пошкоджень та комплектності і в разі виявлення невідповідностей на місці пред’явити претензії службі доставки, в противному випадку претензії щодо механічного ушкодження товару розгляду Продавцем не підлягають. Продавець не несе відповідальність за дії Компаній, що забезпечують доставку товару Покупцям.

6.10. Покупець має право порушити цілісність пакування товару, провести огляд товару, а також розпорядитися товаром будь-яким іншим способом на власний розсуд, тільки після його повної оплати. Визначене положення не позбавляє Покупця прав, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів» щодо повернення товару належної і неналежної якості.

6.11. Покупець має право призначити Одержувачем придбаного товару третю особу. У цьому випадку Покупець зобов’язаний вказати в формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації Одержувача і доставки йому товару. На відносини сторін, в такому випадку, поширюються положення ст. 636 Цивільного кодексу України.

6.12. Загальний термін доставки товару складається з терміну обробки замовлення і терміну доставки. Термін обробки замовлення — від одного робочого дня до трьох. Доставка замовлення виконується транспортною компанією (перевізником) за рахунок Покупця, якщо інше не передбачене договором або діючим законодавством.

6.13. Продавець не несе відповідальності за термін доставки замовлення, тому що вони залежать від дій третіх осіб (перевізників).

Права та обов’язки сторін

7.1. Продавець має право:

— в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов’язаний:

— своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

— оформити замовлення в Інтернет-магазині;

— оформити електронний договір;

— вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

— змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

— за незначну невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різній колірній передачі моніторів персональних комп’ютерів окремих моделей;

— за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

— за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

— за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

— за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів — IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://vdmais.ua/.

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згодний з його умовами, а також дає свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних». Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору. Крім цього, укладанням цього Договору, Покупець підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних. Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

Гарантійні зобов’язання

10.1. Продавець гарантує якість Товару, який постачається, протягом строку 365 календарних днів, якщо інше не вказано в документації, що супроводжує постачання Товару.

10.2. Продавець несе гарантійні зобов’язання виключно за умов дотримання Покупцем вимог зберігання і правил експлуатації Товару.

10.3. При виявленні протягом гарантійного строку недоліків Товару Покупець має повідомити Продавця про це не пізніше 3-денного строку. Не пізніше 20 днів  з моменту повідомлення Продавця про виявлення недоліків Покупець направляє письмову претензію на адресу Продавця з доданням наступних документів:

— копії рахунку;

— копії видаткової накладної;

— рекламаційного акту із зазначенням найменування Товару, дати поставки, гарантійного терміну Товару, переліку виявлених дефектів, посилання на нормативні акти, технічну документацію та їх пункти, вимогам яких не відповідає якість Товару, в залежності від виду Товару додатково: значення параметрів інструментальних досліджень (за наявності), умов і режимів експлуатації та контролю якості Товару.

Претензії Покупця, що не відповідають вимогам, зазначеним у цьому пункті,  вважаються неподаними і Постачальником не розглядаються.

Претензії, які заявлені з порушенням зазначених у цьому пункті термінів, Постачальником не розглядаються.

10.4. Продавець зобов’язаний за свій рахунок усунути дефекти Товару, виявлені протягом гарантійного строку, або замінити  товари,  якщо  не  доведе, що дефекти виникли внаслідок порушення покупцем правил транспортування, експлуатації або зберігання Товару. Не підлягає обміну Товар, який має механічні пошкодження, нетоварний вигляд або пошкоджений у результаті неправильної експлуатації.

10.5. Усунення дефектів або заміна Товару здійснюється Продавцем по визнаним претензіям протягом погодженого з Покупцем терміну, що не може бути меншим терміну поставки даного виду Товару, встановленого виробником Товару або контрагентом Продавця.

Порядок повернення товару належної якості

11.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України.

11.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.

11.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов’язаних з доставкою товару Покупцеві.

11.4. Повернення Товарів належної якості, вказаних у п. 4.2.2 даного Договору, не проводиться, оскільки дані товари ввозяться на територію України виключно на замовлення Покупця.

Термін дії договору

12.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному статтею 11 Закону України “Про електронну комерцію” та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

12.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів

12.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.