ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

1. Загальні положення

1.1. ПП «НВФ «VD MAIS» приймає на себе зобов’язання стосовно захисту персональних даних всіх осіб, які відвідали сайт vdmais.ua (далі – Сайт), у зв’язку з чим прагне захищати конфіденційність персональних даних відвідувачів Сайту, тим самим створивши і забезпечивши максимально комфортні умови використання Сайту.
1.2. Дану Політику конфіденційності затверджено з метою охорони і захисту персональних даних клієнтів (включаючи користувачів сайту), конфіденційної інформації, що містить персональні дані.
1.3. У цій Політиці конфіденційності та захисту персональних даних (далі – Політика) встановлено порядок здійснення ПП «НВФ «VD MAIS» обробки персональних даних, види персональних даних, які збираються, цілі використання таких персональних даних, взаємодія ПП «НВФ «VD MAIS» з третіми особами, заходи безпеки для захисту персональних даних, умови доступу до персональних даних, а також контактна інформація замовників послуг ПП «НВФ «VD MAIS» та відвідувачів сайту (далі – Користувачів) щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних та звернення з будь-якими питаннями, які можуть виникнути у користувача щодо практики захисту персональних даних.
1.4. Обробка та зберігання персональних даних здійснюється ПП «НВФ «VD MAIS» у відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року, Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27.04.2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та інших законодавчих актів, що регулюють порядок взаємодії із персональними даними користувачів мережі Інтернет.
1.5. Ця Політика не поширюється на сайти, перехід на які здійснюється за допомогою гіперпосилань, розміщених на Сайті.
1.6. Правовою основою для обробки персональних даних є згода Користувача на опрацювання персональних даних з метою надання ПП «НВФ «VD MAIS» своїх послуг, та/або необхідність виконання договору, стороною якого є Користувач.
1.7. Повідомляємо, що ПП «НВФ «VD MAIS» застосовує файли сookie. Із кожним відвідуванням Сайту може збиратися інформація, що стосується пристроїв, які використовуються Користувачами, та мереж, до яких Користувачі приєднуєтесь, коли користуються Сайтом.
1.7.1. Файли сookie – це невеликі блоки даних, які розміщуються на тимчасове зберігання на жорсткий диск комп’ютера або у мобільний пристрій Користувачів для того, щоб Користувачі могли більш ефективно користуватися Сайтом.
1.7.2. Якщо Користувач надає згоду на опрацювання персональних даних, то це дозволяє ПП «НВФ «VD MAIS» використовувати файли cookie кожного разу, коли Користувач користується Сайтом.

2. Мета обробки персональних даних

2.1. Метою обробки персональних даних є надання послуг, підвищення їх якості та взаємодії з Користувачами.
3. Персональні дані та неперсоніфікована інформація
3.1. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про Користувача, який ідентифікований або може бути конкретно ідентифікований.
3.2. Неперсоніфікована інформація – інформація, яка не прив’язана до конкретного Користувача Послуг.
3.3. Персональні дані, які збирає, обробляє та зберігає ПП «НВФ «VD MAIS», охоплюють персональні дані, які надаються Користувачами при оформленні замовлення на надання ПП «НВФ «VD MAIS» послуг через оператора або ж при оформленні замовлення на Сайті, шляхом заповнення відповідної форми-замовлення.
3.4. Неперсоніфікована інформація використовується виключно для формування статистичних даних та з метою покращення наших послуг, також можливе інформування Користувачів про Послуги.

4. Згода на обробку та зберігання

4.1. Обробка та зберігання персональних даних, які надаються Користувачами при оформленні замовлення на надання ПП «НВФ «VD MAIS» послуг здійснюється виключно за умови згоди Користувача про таку обробку та зберігання шляхом вчинення відповідних дій:
4.1.1. при оформленні замовлення на надання послуг на Сайті шляхом проставлення відмітки (галочки) про згоду на обробку персональних даних;
4.1.2. при оформленні замовлення на надання послуг через оператора шляхом оплати таких послуг.
4.1. У такому випадку ПП «НВФ «VD MAIS» вважає, що Користувач:
• безумовно, повністю та без будь-яких змін приймає умови цієї Політики;
• повідомлений, що на Сайті може відбуватися збір персональних даних Користувача та їх обробка;
• надає згоду на збір та обробку усіх наданих Користувачем персональних даних з метою, вказаною у цій Політиці;
• надає згоду на збір та зберігання персональних даних Користувача без обмеження терміну дії до тих пір, поки Користувач особисто не звернеться з вимогою або побажанням щодо припинення обробки персональних даних та/або їх знищення, або до моменту припинення відносин за ініціативи ПП «НВФ «VD MAIS» чи інших підстав відповідно до вимог законодавства.

4.2. Приймаючи умови Політики, Користувач дає згоду на обробку своїх персональних даних на умовах, зазначених у цій Політиці конфіденційності.

5. Перелік персональних даних

5.1. Перелік персональних даних користувачів, які можуть бути зібрані, збережені та використані під час роботи з Сайтом:

• інформація, яку Користувач надає при замовленні послуг (прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, адреса електронної пошти, тощо).
• інформація, що міститься в будь-яких повідомленнях, які Користувач надсилає електронною поштою, за допомогою засобів мобільного зв’язку або через Сайт, включаючи його комунікаційний контент і метадані;
• будь-яку іншу особисту інформацію, яку Користувач нам надсилає та надає у контактних формах на Сайті.
• cookie-файли, які мають важливе значення і без яких робота Сайту неможлива та cookie-файли, які збираються та надсилаються до відповідних серверів, щоб ми мали можливість використовувати їхні інструменти для покращення роботи Сайту (такі журнали сервера можуть містити інформацію про веб-запити, IP-адресу, типи і мову браузера, дату і час запитів, а також містити один або декілька файлів cookie, за якими можна визначити браузер або інформацію про пристрої Користувача);
• у процесі надання послуг можуть бути затребувані інші персональні дані, що необхідні для ефективнішого надання послуг та задоволення потреб та/або запитів Користувачів.

6. Цілі опрацювання персональних даних

6.1. Персональні дані надані Користувачами через Сайт будуть використовуватись для таких цілей:
• адміністрування Сайту і бізнесу;
• надання послуг та задоволення запитів Користувачів;
• відправка Користувачам повідомлень електронною поштою та/або за допомогою засобів мобільного зв’язку;
• відправка Користувачам повідомлень електронною поштою та/або за допомогою засобів мобільного зв’язку, які Користувачі спеціально запросили;
• розгляд запитів та/або скарг, надісланих Користувачами з приводу функціонування Сайту;
• забезпечення безпеки Сайту і запобігання шахрайству;
• перевірка дотримання умов, що регулюють використання нашого сайту (включаючи моніторинг особистих повідомлень, відправлених через контактну форму приватними повідомленнями на сайті);
• тощо.

6.2. Крім того, ПП «НВФ «VD MAIS» може використовувати персональні дані Користувачів у маркетингових цілях відповідно до закону. А саме використання персональних даних для прямого маркетингу (комерційна розсилка і маркетингові повідомлення про нові продукти, послуги та пропозиції, які, на нашу думку, будуть цікаві). Користувачі можуть відмовитися від підписки на такі повідомлення в майбутньому, зв’язавшись з ПП «НВФ «VD MAIS».

7. Доступ до персональних даних Користувачів третіми особами

7.1. ПП «НВФ «VD MAIS» має право розкрити особисту інформацію Користувачів у виключних випадках тільки для цілей, викладених в цій Політиці, будь-якому зі співробітників, посадових осіб, страховиків, професійних консультантів, агентів, постачальників тощо.
7.3. Якщо Користувач від імені чи в інтересах третіх осіб (наприклад, своїх клієнтів), інформація, яка надається про таких третіх осіб, збирається та обробляється на тих же умовах, на яких обробляються персональні дані Користувачів.
7.2. Персональні дані можуть бути передані третім особам у таких випадках:
• необхідності укладення чи виконання правочину між ПП «НВФ «VD MAIS» та третіми особами, внаслідок чого останні зможуть отримати доступ до таких даних з метою участі у наданні послуг та/або наданні відповідних послуг самостійно;
• необхідності для формування та здійснення юридичних процедур (складання претензій, позовів, звернень, запитів тощо);
• за наявності важливих підстав суспільного інтересу;
• за обґрунтованими запитами державних органів, які мають право вимагати і одержувати такі дані та інформацію;
7.3. За винятком випадків, передбачених у цій Політиці, ми зобов’язуємось не надавати персональні дані третім особам.
7.4. Треті особи, що отримують доступ до персональних даних Користувачів, не мають права їх розголошення за винятком випадків, передбачених законом та цією Політикою.

8. Період зберігання персональних даних

8.1. Згода Користувачів на обробку та зберігання персональних даних діє протягом невизначеного строку. Строк зберігання персональних даних Користувачів не обмежений.
8.2. Персональні дані Користувачів обробляються у строк не більший, ніж це необхідно відповідно до їх законного призначення та цілей, визначених цією Політикою.

9. Права Користувачів

9.1. При наданні персональних даних для обробки та зберігання, Користувачі мають такі права:
• вимагати доступ до персональних даних;
• вимагати виправлення будь-яких неточностей у персональних даних;
• вимагати часткове або повне видалення персональних даних;
• право на обмеження та заперечення проти обробки персональних даних, а також право на мобільність даних;
• надавати оновлені персональні дані Користувача;
• відкликання згоди на обробку персональних даних.
9.2. Для реалізації  вказаних прав, необхідно звернутись до ПП «НВФ «VD MAIS» з письмовою заявою, направленою на електронну адресу: info@vdmais.ua
9.3. Але звертаємо Вашу увагу, що робота деяких можливостей сайту, для яких необхідна наявність Ваших персональних даних, може бути припинена з моменту їх видалення.
9.4. Якщо у Користувачів є скарга щодо будь-якої обробки персональних даних, вони можуть звернутися до ПП «НВФ «VD MAIS», до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду.

10. Безпека даних

10.1. Повідомляємо, що для захисту персональних даних Користувачів вжито всіх необхідних заходів від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення із застосуванням відповідних технічних і організаційних інструментів.

11. Зміни до умов Політики

11.1. ПП «НВФ «VD MAIS» може вносити у будь-який момент зміни до умов Політики шляхом оприлюднення нової редакції на Сайті із зазначенням про відповідні зміни.
11.2. Усі зміни набувають чинності з моменту їх оприлюднення на Сайті.
11.3. Продовжуючи використовувати сайт, Користувач підтверджує згоду з новими умовами Політики у редакції, чинній на момент використання сайту.

12. Контактна інформація

12.1. Якщо у Користувачів виникнуть будь-які запитання щодо Політики конфіденційності, можна звертатися до ПП «НВФ «VD MAIS» за електронною адресою: info@vdmais.ua

або за адресою 03061, Київ, вул. Михайла Донця, 6.

Останнє оновлення: 01.11.2021 року