SWOT-аналіз європейської галузі EMS* згідно з IPC

21.03.2024 |

* EMS – electronic assemblers – монтажники електроніки

IPC зв’язалася зі 122 європейськими компаніями та розробила матрицю SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, and threats – сильні сторони, слабкі сторони, можливості та загрози), популярний інструмент для оцінки стратегічної позиції компанії.

Компанії, які виробляють і закуповують електроніку, майже повністю погоджуються щодо важливості європейської виробничої бази електроніки. Опитування, проведене IPC та партнерами з усіх ринкових секторів у липні 2023 року, показує, що понад 95% компаній вважають, що надійна європейська екосистема електроніки, включно з індустрією PCB та EMS, має вирішальне значення для безпеки регіону, стійкості галузі і конкурентоспроможність самої економіки. Однак переважна більшість також вважає, що ЄС не вистачає ключових ресурсів у друкованих платах (PCB) (88%) та EMS (61%). Респонденти опитування також виявили великий інтерес до нових політичних заходів ЄС, спрямованих на посилення глобальної конкурентоспроможності європейських галузей PCB та EMS.

Для оцінки стану галузей PCB та ЕМС використано результати опитувань, експертні думки, а також результати міжгалузевого діалогу. Генеральний директорат Європейської комісії з внутрішнього ринку, промисловості, підприємництва та малого та середнього бізнесу (European Commission’s Directorate General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SME, DG GROW) Європейської комісії провів семінар та обговорення 23 червня 2023 року, зосередившись на питанні про те, як підтримати стійкість ланцюга постачання електроніки. На зустрічі було створено робочу групу представників зацікавлених сторін для підготовки цього галузевого звіту, який описує критичну важливість сектору монтажу електроніки в європейських ланцюгах створення вартості. Також було проведено аналіз сильних і слабких сторін, можливостей і загроз галузей PCB і EMS (SWOT), а також сформульовано політичні рекомендації щодо майбутніх дій та ініціатив на європейському рівні.

У рамках цього дослідження робоча група провела опитування компаній, асоціацій та інших зацікавлених сторін. Опитування отримало 122 відповіді від компаній, що виготовляють друковані плати (34% респондентів), EMS (34%), OEM-виробників (18%) та інших зацікавлених сторін, включаючи профспілки (14%). У половини респондентів працює понад 250 осіб, а майже чверть (23%) мають річний світовий дохід понад 500 мільйонів євро. Респонденти мають виробничу діяльність у всіх країнах-членах ЄС.

Європейська EMS в двох словах

Колись європейські компанії були лідерами на ринку виробництва електроніки, але жорстка конкуренція з боку Азії та інших країн призвела до того, що вони спеціалізуються на дорожчому, але менш серійному виробництві, включаючи, зокрема, виробництво для медицини, промисловості, військової, космічної, аерокосмічної та автомобільної промисловості. Однак, перенісши масове виробництво, більшу частину якого пов’язано зі споживчою електронікою, до Азії, європейські виробники електроніки спостерігали зниження загальної частки ринку та прибутковості, що мало серйозні наслідки для ланцюга поставок і стійкості технологій.

Оскільки електроніка стає невід’ємною частиною майже кожного предмета чи пристрою, вона сприяє трансформації та розвитку галузі. Для глобального лідерства Європи в ключових сегментах ринку, таких як чиста енергетика, підключена й автономна мобільність, промисловий Інтернет речей (IoT), Індустрія 4.0 і кібербезпека, стає все важливішим розміщувати виробничу діяльність у безпосередній близькості від споживачів. Ці ринки мають особливі виробничі потреби, які роблять взаємодію клієнт-постачальник важливою, навіть необхідною. Ця близькість також стає дедалі важливішою, особливо в оборонній та космічній промисловості, де безпека даних має вирішальне значення.

Нестабільність глобального ланцюга постачання, ескалація торгових воєн, епідемічні кризи та стихійні лиха підкреслюють важливість стійких регіональних ланцюгів постачання. Оскільки поточні ланцюги поставок становлять значні ризики, компанії все частіше вживають заходів для їх диверсифікації та регіоналізації. Тим не менш, Європа є – і ризикує ставати дедалі більшою – залежною від міжнародних ланцюгів постачання друкованих плат та EMS у майбутньому.

Натхнення та креативності, які дозволили багатьом компаніям вижити протягом останніх 20 років, уже не вистачить у наступні 20 років. Прогрес у напівпровідникових технологіях висуває нові, суворі та дорогі вимоги до компаній, що займаються друкованими платами та EMS. Під впливом глобальних мегатрендів попит на електроніку в усьому світі продовжує зростати, але існує ризик, що це зростання здебільшого обійде Європу — виробники оригінального обладнання шукають більших можливостей і виробничих потужностей на найскладніших виробничих потужностях в Азії. Без суттєвих змін електронна промисловість у Європі зазнає все більших обмежень.

Крім PCBA, компанії EMS все більше надають додаткові послуги та досвід на кожному етапі життєвого циклу продукту, проектування та індустріалізації, виступаючи ключовими партнерами для OEM-виробників. Деякі європейські виробники комплектного обладнання збирають електроніку самостійно, але багато хто передає своє виробництво компаніям EMS, що робить їх ключовими гравцями в ланцюгу створення вартості електроніки. За словами Дітера Вайса (Dietera Weissa) з in4ma, екосистема EMS в ЄС генерує приблизно 52 мільярди євро щорічного доходу, що становить приблизно 8,2% світового виробництва. Його дослідження показують, що в ЄС є 2197 заводів EMS, які належать 1881 різним компаніям. Близько 80% компаній EMS у Європі отримують доходи менше 10 мільйонів євро, маючи при цьому 11,2% частки європейського ринку.

Німеччина, Чехія, Угорщина, Франція та Польща є п’ятіркою найбільших виробників EMS в ЄС.

Незважаючи на значне зростання за останні роки, ЄС імпортує близько 90% продуктів і послуг EMS, причому цей показник сягає 97% для споживачів і телекомунікацій.

Втрата обсягів для виробників друкованих плат призвела до недостатніх можливостей реінвестувати в їхню діяльність, обладнання та не відставати від останніх технологічних змін. В даний час європейське виробництво друкованих плат займає лише 2% світового ринку. У свою чергу, галузь EMS, хоча і готова співпрацювати для задоволення виробничих потреб Європи, також бореться з обмеженнями виробничих потужностей.

SWOT аналіз – консенсус

СИЛЬНІ СТОРОНИ СЛАБКІ СТОРОНИ
·         Тривалі відносини OEM-EMS-PCB

•         Технічні можливості

•         Можливості створення прототипів

•         Кваліфікована робоча сила

•         Терміни виконання

·         Безпека даних

·         Вартість

·         Виробнича потужність

·         Регіональні ланцюги постачання базових матеріалів

·         Взаємодія з глобальним ланцюгом поставок

·         Регіональні ланцюги постачання хімічних речовин

·         Інвестиції в дослідження та розробки

МОЖЛИВОСТІ ЗАГРОЗИ
•         Екологічна трансформація, що охоплює всю економіку

•         Інноваційність продукту

•         Інноваційність процесу

•         Розумне виробництво/фабрика майбутнього

•         Державна підтримка промислової бази

•         Вартість праці

•         Відсутність кваліфікованої робочої сили

•         Порушення ланцюга поставок

•         Слабкі внутрішні та/або регіональні екосистеми виробництва електроніки

•         Державне регулювання/відповідність

 

Сильні сторони. Як і європейські виробники друкованих плат, компанії EMS також мають міцні відносини зі своїми клієнтами та постачальниками в Європі. Ці відносини створюють довіру та довгострокову ділову співпрацю, що, у свою чергу, призводить до безперервних інноваційних продуктів і глобальної конкурентоспроможності. Важливо, що галузь EMS становить приблизно 41% виробництва електронних товарів у Європі, тоді як виробники оригінального обладнання виробляють решту 59%. Хоча OEM-виробники відповідають за більшу частку виробництва електроніки, ніж компанії EMS, існує тенденція до передачі виробництва компаніям EMS. Як наслідок, компанії EMS зазнали майже 5-відсоткового щорічного зростання та дедалі більше розширюються в сферах, які раніше були зарезервовані для OEM-виробників або інших третіх сторін – діяльності, яка включає розробку продукту, послуги з проектування, постачання компонентів, остаточний монтаж, логістику та післяпродажне обслуговування.

Європейська галузь EMS також може похвалитися кваліфікованою робочою силою та можливостями створення прототипів, і, на відміну від індустрії друкованих плат, багато зацікавлених сторін вважають, що Європа має достатні можливості для монтажу найсучаснішої електроніки. Зацікавлені сторони очікували б більшої виробничої потужності, але не забуваймо, що для виправдання таких інвестицій має бути ринковий попит.

Варто зазначити, що сектор EMS набагато більше пов’язаний із глобальним ланцюгом поставок, ніж компанії, що займаються друкованими платами. Це не дивно, тому що EMS будь-якого розміру повинна мати глобальні ланцюги поставок для отримання компонентів, деталей і хімікатів, необхідних для виробництва.

Слабкі сторони. Європейські компанії EMS продовжують спеціалізуватися на закупівлях великої кількості/малих обсягів. Цей фокус допомагає порівняти доходи європейської галузі EMS з конкурентами з Азії: нагадаємо, що, за даними in4ma, 80% європейських компаній EMS мають річний дохід менше 10 мільйонів євро, а серед 20 світових Топ-20 EMS немає жодної компанії зі Старого Континенту.

Оскільки маржа, як правило, низька, у галузі EMS обсяг виробництва є особливо важливим і є шлюзом до вищих прибутків, які можна реінвестувати назад у бізнес. Наразі лише більші компанії EMS добре готові інвестувати в нові технології, подальшу вертикальну інтеграцію чи підвищення ефективності.

Більшості компаній не вистачає грошей і кваліфікованої робочої сили, щоб придбати та використовувати новітнє обладнання. Фінансова ситуація ще більше ускладнюється процентними ставками, інфляцією та зростанням вартості робочої сили. У той час як у минулому більшість компаній могли компенсувати збільшення витрат на оплату праці приблизно на 2% на рік за рахунок підвищення продуктивності, з нинішнім підвищенням заробітної плати в середньому на 5%-5,5%, це практично неможливо.

Можливості. Як і галузь друкованих плат, компанії EMS вітають відновлення інтересу до стійкості ланцюга поставок і з нетерпінням чекають, що ЄС і країни-члени вживуть заходів для зміцнення європейської екосистеми виробництва електроніки.

Шостою за важливістю можливістю учасники опитування вибрали державну підтримку промислової стійкості. П’ять найважливіших можливостей об’єднує одна спільна тема: зміни. Усі п’ятеро говорять про значні зміни, що відбуваються в електронній промисловості та економіці в цілому. Наприклад, галузь EMS бачить значні можливості в тенденції переходу на фабрику майбутнього, що має вирішальне значення для її глобальної конкурентоспроможності.

Фабрика майбутнього, що охоплює набір технологій і процесів, пропонує величезні операційні переваги та можливості для компаній EMS та їх клієнтів. Фабрика майбутнього обіцяє підвищити продуктивність і якість при зниженні витрат. Це також дозволяє виробникам тісніше співпрацювати з клієнтами, щоб переконатися, що продукт відповідає їхнім конкретним вимогам.

Інвестиції у фабрику майбутнього також сприяють розвитку інновацій у продуктах і процесах, які компанії EMS називають своїми найбільшими можливостями. Щодо продукту, компанії EMS бачать прогрес у напівпровідниках, що висуває до них нові, часто страшні вимоги. Електронні системи повинні містити все більш складні компоненти з більшою функціональністю, продуктивністю та безпекою – часто в менших корпусах. Перешкоди в проектуванні та виробництві створюють виклик для кожного учасника ланцюга постачання, але компанії EMS, використовуючи свої технічні знання та глобальні ланцюги постачання, дедалі краще підготовлені до співпраці з клієнтами OEM. Інновації процесів, у свою чергу, мають вирішальне значення для інновацій продуктів, гарантуючи, що продукти можуть бути виготовлені за доступною ціною, з якістю та надійністю, яких очікують клієнти.

Перехід на фабрику майбутнього також є частиною прагнення ЄС до цифровізації всієї економіки та амбітного набору екологічних цілей. Заводи все більше інтегруватимуть автоматизацію, датчики, великі дані та штучний інтелект, що призведе до кращого управління природними ресурсами. Ці зміни також створять потребу у більш широкому використанні електроніки в усій економіці, на що європейські компанії EMS хочуть задовольнити відповідні державні стимули.

Загрози. Недоліки малих обсягів у поєднанні зі складними економічними реаліями ускладнюють збереження платоспроможності багатьом малим підприємствам EMS. У результаті галузь переживає хвилю закриття та консолідації через поглинання. In4ma повідомляє, що за останні 8 років у Європі зникло 100 компаній EMS.

Оскільки компанії EMS стикаються з низкою зовнішніх проблем, багато з яких пов’язані з їхньою залежністю від глобальних ланцюгів постачання, ця тенденція, швидше за все, збережеться. Хоча дефіцит активних компонентів був найсерйознішим, компанії повідомляють про дефіцит у багатьох категоріях компонентів, деталей і матеріалів. Це призвело до накопичення запасів, які, можливо, доведеться зменшити, оскільки ціни на компоненти падають. Крім того, визначення справжнього обсягу попиту та пропозиції залишається проблемою, що робить європейські підприємства EMS сильно залежними від глобальних джерел і особливо вразливими до збоїв у ланцюгах поставок.

Галузь також стурбована нестачею робочої сили. Старіючі працівники виходять на пенсію і компанії не можуть залучити нових працівників у достатній кількості, щоб замінити їх. Тиск витрат має значний вплив на можливості працевлаштування, а витрати на робочу силу в Європі значно вищі, ніж у регіонах з низькою вартістю праці в Азії та США.

Компанії також стурбовані масштабами державного регулювання. Вони особливо обтяжені зобов’язаннями звітності, пов’язані з їхніми глобальними ланцюгами поставок. Зокрема, бізнес стурбований великим набором регуляторних вимог у всьому ЄС і тим, як похвальний рух ЄС до економіки замкнутого циклу може поставити в невигідне становище виробників у регіоні.

Екологічний перехід вимагає більш сильної та інтегрованої промислової стратегії для електронної промисловості. В іншому випадку виробництво напівпровідників, стимульоване Законом про мікросхеми, призведе до того, що мікросхеми будуть відправлятися за кордон для монтажу, таким чином подовжуючи та послаблюючи європейські ланцюги поставок.

За матеріалами сайту https://tek.info.pl